NTNU Alumni Portal


 


NTNU Alumni er et nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte, og en
møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom NTNU og samfunns- og arbeidsliv